Hej alla medlemmar !

Trägårdsnämnden har föreslaget att vi sätter in extra
trägårdsdagar
försommar och sensommar 3 till 4 timmar för ansning, justering av häckar och rabatter!

Hälsningar

Ingolf