Hej alla medlemmar!


Det har kommit en anmälan från tekniska kontoret att häcken inkräktar på gång och vägbana. Vi ombedes att åtgärda detta, besiktning från tekniska kontoret kommer att göras, därför hjälpes vi åt på måndag 27/8 KL. 17,30 att klippa häcken!
Skulle vara bra att veta hur många kommer och de som inte kommer anmäller det till styrelsen!


Trägårdsföreningen genom
Birgitta A.