Hej

Vi har nu ny försäkring på fastigheten, bolag VARDIA Försäkringar.
Styrelsen har nu inget krav att vi boende skall ha “BRF” försäkring.
BRF försäkringen för alla 20 lägenheterna betalas av föreningen.
Har du någon fråga om detta kan du fråga mej eller någon i styrelsen.

Bertil