Hej

Installationen kommer att ske 15/5 till 15/6.

Befintlig kanalisation kommer att användas, så grävning på fastigheten blir minimal.

Kabel kommer att dras på vinden och ner vid altandörren, så inget får vara i vägen för installatörerna.

När installationen sker kommer montörerna att behöva ha tillträde till alla vindarna i några dagar. Om du inte är hemma har vi husansvariga som tar nyckel och släpper in montörerna. Om någon lägenhet inte är tillgänglig står lägenhetsinnehavaren för kostnaden.

Husansvariga:

Hus1: Bertil

Hus2: Gösta

Hus3: Ingolf

Hus4: Fredrik

Vår kontaktman mot installatören: Ingolf

Mer detaljerad tidplan kommer senare.

Vänliga hälsningar.

Bertil