Hej Alla

Påminner om vår sedvanliga arbetsdag lördagen den 13 september, på kvällen träffas vi i tältet och tar en bit mat, Lapp kommer i brevlådan.

På styrelsemötet bestämdes att alla elpannor skall servas i höst, detta utförs av Elajo. Tider meddelas senare.

Styrelsen VÄDJAR till alla, ta ner hastigheten när du kör på vår gata.

Parkera endast på markerad plats, vändplanen är till att vända på, sopbilen har också besvärligt när vi står där.

Ha det så bra

Bertil

Lämna talongen till Ingolf, Förstadsgatan 2H, senast måndagen den 8 sept.

eller vi e-mail: info@brfstarengislaved.se