Hej alla detta är på gång

Årsmötet

Planeras till 12 mars kl.18.30 i Folketshus

Då väljs
festkommitté till 25 årsfesten.

Arbetsdagar

25 april kl. 08:30 till 15:00 och fest 18:00 då firas föreningens 25 årsdag!

19 sept. kl. 08:30 till 15:00 och fest 18:00

Trädgårdsdagar

11 juni kl 16

20 augusti kl 16

Fläktar.

2015 ska 8 nya
fläktar installeras. Sedan
har alla lägenheter nya fläktar.

Styrelsen

Kommentar går att skriva här nedan för!
eller via e-mail: info@brfstarengislaved.se