Årsmötet

25 februari kl.18.30 i Folketshus

Arbetsdagar

Tältresning
torsdag/fredag 21-22/4 kväll beroende på vädret
Ingvar skal trimma torsdag/fredag 21-22/4 , rund häckar och blomsterrabatter

23 april kl. 08:30 till 15:00 och fest 18:00

10 sept.
kl. 08:30 till 15:00 och fest 18:00

Trädgårdsdagar

9 juni kl
16

18 augusti
kl 16